Aktuelt

Adventsretræte 8/12 i Viborg

Lørdag den 8. december afholdes retræte for Jomfru Marias uplettede undfangelse, med p. Stefano som retræteleder.

Læs programmet her

Messetider i juletiden i Vor Frue Kirke, 2018-19

Dato

Dag

Messe

Præst

23. december

Søndag

11.00 Messe+ Krybbespil med børnene

p. Davide

24. december

Mandag

24.00 Midnatsmesse

p. Davide

25. december

Tirsdag

11.00 Højmesse

p. Davide

28. december

Fredag

16.30 Eukaristisk Tilbedelse

17.00 Messe

p. Leo

30. december

Søndag

9.00 Messe

p. Stefano

1. januar

Tirsdag

11.00 Messe

p. Davide

4. januar

Fredag

16.30 Eukaristisk Tilbedelse

17.00 Messe

p. Davide

6. januar

Søndag

9.00 Messe

p. Davide

Glimt fra valfarten til Aarhus i forbindelse med ankomsten af Thérèse af Lisieuxs relikvier, november 2018.

Ny præstesituation

Biskoppen har pr. 1. august udnævnt p. Stefano Tarquini som konstitueret sognepræst og p. Davide De Nigris som 2, præst i Viborg og Silkeborg.

Hilsen fra p. Davide De Nigris

Hej,

Mit navn er pastor Davide De Nigris.
I er meget velkomne at kontakte mig hvis I ønsker et hjemmebesøg.

Mobil: 81716670

Økumeni - samarbejdet mellem de kristne kirker

Vort Bispedømme skriver på sin hjemmeside:
”Økumeni betegner efter katolsk opfattelse bestræbelserne på at genoprette den fulde enhed mellem alle kristne. Det er et faktum, at de kristne på trods af deres tro på den ene Gud er splittet i mange forskellige kirkesamfund med indbyrdes forskellig og delvis modstridende lære, liturgi og organisation. Udgangspunktet for al økumeni er, at denne tilstand er i modstrid med Guds plan, sådan som den f.eks. findes udtrykt i Jesu ypperstepræstelige bøn aftenen før han skulle lide: "Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig"; (Joh 17,20-21).

Denne splittelse i kristenheden er en følge af reformationen i 1500-tallet, og den har medført, at der nu på verdensplan er over 40.000 forskellige kristne kirkesamfund. Denne splittelse har svækket kristenhedens vidnesbyrd for verden i forhold til de andre religioner og livsanskuelser lige fra islam til videnskabstro, ateisme og sekularisme. Derfor er det vigtigt, at vi nu 500 år efter reformationen tilgiver alt det, som er gået forud, og i stedet prøver at opbygge et fællesskab med de andre kristne kirkesamfund. Det vigtigste, Trosbekendelse og dåb, har vi trods alt til fælles. Som kristne må vi sammen gå foran som vidner for fred, tilgivelse, tålmodighed, godhed og næstekærlighed.

De aktiviteter, vi kunne være fælles om, kunne være bøn, bibelstudium, retræter, meditation, pilgrimsvandringer, karitativt arbejde (diakoni).

Kirsten Kjærulff

Kørsel til kirken

En gang imellem kommer spørgsmålet op, om der kan etableres en kørselsordning i sognet af hensyn til dem, der har vanskeligheder med at komme i kirke, enten fordi de er gangbesværede eller fordi der ikke findes nogen offentlige transportmidler, der passer til messetiderne.

I det store og hele lykkes det for de fleste at komme frem, fordi de bliver tilbudt billejlighed.

Men højmessen kl. 9 har voldt problemer, fordi der er få offentlige transportmidler så tidligt om søndagen.

Her kan man benytte sig af FLEXTUR.

Mange synes ikke at kende til flextur, som er for alle, uanset alder.

Det er muligt at køre over sognegrænser. Man bliver kørt fra dør til dør og skal være indstillet på at køre med andre, der også har bestilt kørsel.

Flexturene kører alle dage mellem kl. 06 og 23, og kan derfor også benyttes  om aftenen til foredrag, film og andre arrangementer i menigheden.