Aktuelt

KK44 - Kristendoms- og kulturfestival i uge 44

Årets tema for KK44-festivalen er "Ind i det ukendte".
Vor Frue Kirke bidrager til festivalen i de to nedenstående arrangementer.

Se hele programmet for KK44-festivalen her.

KK44 - Tirsdag 23/10 2018 kl. 19.30

LÆS MED ALLE SANSER
(LECTIO DIVINA)

Ved præst fra Den katolske Kirke, præst i folkekirken, teolog Liselotte Horneman Kragh og præst ved Baptistkirken Poul A. Beck.

Vi læser sammen et lille stykke fra Bibelen. I fællesskab læser vi med hjertets øjne - og bruger alle sanser. Vi ser efter, hvor Gud møder os. Så vi trygt kan bevæge os "Ind i det ukendte". Det kaldes også Lectio Divina. Vær med i samtalen eller lyt, som det passer dig.

Baptistkirken, Ewaldsvej 27, 8600 Silkeborg
Fri entré, gratis kaffe/the.

KK44 - Søndag 28/10 kl. 13.00-17.00

ØKUMENISK PILGRIMSVANDRING

Arrangør: Baptistkirken, Katolsk Vor Frue Kirke, Silkeborg Pilgrimsfællesskab, Balle Kirke, Silkeborg Kirke og Alderslyst Kirke.

Vandring (på ca. 8. km) er, med sin cirkelbevægelse fra Alderslyst Kirke og tilbage til kirkegården, et billede på vores fællesmenneskelige vandring. Undervejs gør vi stop og lader bibel og liv spejle sig i hinanden. For igen og igen bryder vi op og bevæger os ind i det ukendte. Og oplever følgeskab på vejen. Der vandres i stilhed og på enkelte strækninger i samtale to og to, hvis man ønsker det.

Søndag 28/10 kl. 13.00-17.00
Start ved Alderslyst Kirke, Tulipanvej 13.
Det er gratis at deltage i vandringen. Medbring gode travesko og vandflaske.
Efter vandringen er der mulighed for at dele indtryk over en kop kaffe i Alderslyst Sognehus.
Busserne nr. 6, 8 og 12 standser i nærheden.

Ny præstesituation

Biskoppen har pr. 1. august udnævnt p. Stefano Tarquini som konstitueret sognepræst og p. Davide De Nigris som 2, præst i Viborg og Silkeborg.

Hilsen fra p. Davide De Nigris

Hej,

Mit navn er pastor Davide De Nigris.
I er meget velkomne at kontakte mig hvis I ønsker et hjemmebesøg.

Mobil: 81716670

Økumeni - samarbejdet mellem de kristne kirker

Vort Bispedømme skriver på sin hjemmeside:
”Økumeni betegner efter katolsk opfattelse bestræbelserne på at genoprette den fulde enhed mellem alle kristne. Det er et faktum, at de kristne på trods af deres tro på den ene Gud er splittet i mange forskellige kirkesamfund med indbyrdes forskellig og delvis modstridende lære, liturgi og organisation. Udgangspunktet for al økumeni er, at denne tilstand er i modstrid med Guds plan, sådan som den f.eks. findes udtrykt i Jesu ypperstepræstelige bøn aftenen før han skulle lide: "Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig"; (Joh 17,20-21).

Denne splittelse i kristenheden er en følge af reformationen i 1500-tallet, og den har medført, at der nu på verdensplan er over 40.000 forskellige kristne kirkesamfund. Denne splittelse har svækket kristenhedens vidnesbyrd for verden i forhold til de andre religioner og livsanskuelser lige fra islam til videnskabstro, ateisme og sekularisme. Derfor er det vigtigt, at vi nu 500 år efter reformationen tilgiver alt det, som er gået forud, og i stedet prøver at opbygge et fællesskab med de andre kristne kirkesamfund. Det vigtigste, Trosbekendelse og dåb, har vi trods alt til fælles. Som kristne må vi sammen gå foran som vidner for fred, tilgivelse, tålmodighed, godhed og næstekærlighed.

De aktiviteter, vi kunne være fælles om, kunne være bøn, bibelstudium, retræter, meditation, pilgrimsvandringer, karitativt arbejde (diakoni).

Kirsten Kjærulff

Kørsel til kirken

En gang imellem kommer spørgsmålet op, om der kan etableres en kørselsordning i sognet af hensyn til dem, der har vanskeligheder med at komme i kirke, enten fordi de er gangbesværede eller fordi der ikke findes nogen offentlige transportmidler, der passer til messetiderne.

I det store og hele lykkes det for de fleste at komme frem, fordi de bliver tilbudt billejlighed.

Men højmessen kl. 9 har voldt problemer, fordi der er få offentlige transportmidler så tidligt om søndagen.

Her kan man benytte sig af FLEXTUR.

Mange synes ikke at kende til flextur, som er for alle, uanset alder.

Det er muligt at køre over sognegrænser. Man bliver kørt fra dør til dør og skal være indstillet på at køre med andre, der også har bestilt kørsel.

Flexturene kører alle dage mellem kl. 06 og 23, og kan derfor også benyttes  om aftenen til foredrag, film og andre arrangementer i menigheden.