Aktuelt

Ny andenpræst

Kære alle

I dag har biskoppen meddelt, at p. Davide fra 1. september bliver flyttet til Sankt Mariæ kirke i Aalborg. Vores nye andenpræst bliver p. Livio Alloa Casale, som bliver præsteviet den 2. juli kl. 11. i Sankt Knud Lavard kirke. Forflytningen er gyldig fra den 1. september.

Det er helt sikkert en stor forandring for vores menighed og for os alle et stort tab at miste vores kære p. Davide, som i disse år har gjort en kæmpe indsats for menigheden. Vi skylder ham en stor tak. Vi skal også sige ham tak fordi han beredvilligt har sagt ja til biskoppen til igen at blive flyttet til en anden menighed, skønt han i forvejen kender menigheden i Aalborg rigtig godt, siden han var dér i sin første tid som præst.

Vi skal samtidigt være glade for at få en ny og ung præst, som vil overtage Davides plads som andenpræst, og som i vores specielle situation, kommer til at betyde rigtig meget for menighedens daglige pastorale drift. Vi må gøre hvad vi kan for at byde ham velkommen så han kan få en god start i sit liv og tjeneste som præst.

p. Livio vil ligesom, hidtil p. Davide har gjort, bo i Randers. Der vil sikkert være mulighed for at arrangere en afskedsfest fx i forbindelse med en søndagsmesse, hvor vi alle kan få mulighed for at sige tak og tage afsked med Davide i løbet af sommeren.


Vi beder at Gud velsigner biskoppens beslutning, og den bliver til gavn for både vores menighed, men også for menigheden i Aalborg og for Davide selv.

Vh,
p. Stefano