Aktuelt

25/3 2020: Brev til menigheden

p. Stefano har netop skrevet et brev som kan læses ved at følge dette link: Hvad er det letteste?

22/3 2020: Brev til menigheden i Silkeborg

p. Stefano har skrevet brev til menigheden om fastetid, bod og coronavirus.
Følg dette link for at læse brevet: Brev til menigheden

Meddelelse fra Biskoppen

Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses.
 
For tiden oplever vi, at situationen forårsaget af corona-epidemien ændrer sig drastisk dag for dag. Statsministeren og andre repræsentanter for de civile myndigheder har fremsat radikale forholdsregler vedr. offentlige forsamlinger og samkvem mennesker imellem. På det sidste er det blevet meddelt, at Folkekirken aflyser alle gudstjenester.
 
At aflyse søndagsmessen er et alvorligt tiltag, fordi det drejer sig om noget livsvigtigt for os som katolikker. Dog skal vi også handle klogt og forsvarligt og også gerne solidarisk. Så smerteligt det end er, skal alle offentlige messer derfor aflyses indtil videre. Det samme gælder endnu mere andre former for sammenkomst i menighederne, herunder undervisning.   
 
I forbindelse med andre kirkelige handlinger bør kun de nærmeste deltage.
 
Under de givne omstændigheder er det ikke en synd at udeblive fra søndagsmessen. Det gør ikke savnet mindre smerteligt for os. Dog er man ikke af den grund udelukket fra fællesskabet med Kristus. Kirken kender også en praksis, som kaldes åndelig kommunion. Den består i i bøn at udtrykke sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og sin længsel efter at være forenet med ham. Selv om det er påtvunget p.gr. af omstændighederne, kan vi også hermed udtrykke vor solidaritet med de trosfæller, som over længere tid og under langt alvorligere forhold må undvære eukaristien. Samtidig kan vi inddrage vort afsavn i vor fastetidspraksis sammen med øget bøn og større iver i vort forhold til Gud. Både åndelige og materielle afsavn kan lære os en større værdsættelse af de goder, vi har til rådighed.
 
Henvendelser om tvivlspørgsmål i konkrete situationer kan ske til generalvikaren på 30 54 21 18 eller ne@katolsk.dk
 
Paderborn, den 12. marts, 2020-03-12
 
+Czeslaw

Aktuelt

Vær opmærksom på, at Vestergade renoveres i perioden februar til november 2020. Læs mere om renovationen på dette link.