Velkommen til vores hjemmeside

Mindeord for Lille Søster Noële


Lille Søster Noële nåede den 2. august til sit livs ende her på jorden. Hun døde mens vi var samlet til vores årlige møde i Øm. Lille Søster Noële blev 88 år.

Hun begraves fra Vor Frue Kirke i Silkeborg mandag den 7. august kl. 13.

Lille Søster Noële var den første af Jesu små Søstre som kom til Danmark i 1953. Hun boede til at begynde med nogle måneder hos Sankt Lioba søstrene på Frederiksberg mens hun lærte det danske sprog og ledte efter en bolig. Det blev til vores første 'fraternitet' i Dannebrogsgade på Vesterbro.

Søster Noële grundlagde de andre fællesskaber i Sverige, Finland og Norge. Hun var vores regional ansvarlig i mange år indtil hun tog til Grønland i 1980. Dér boede hun indtil fraternitet blev lukket i april 2016. Hun kom til at elske landet og de mange venner hun fik dér.

Lille Søster Noële var modig, ydmyg og mild, men også en viljestærk kvinde.

Til det sidste oplevede vi hendes omsorg for enhver af os i de nordiske lande

Vi vil savne hende og vi føler stor taknemlighed for Lille Søster Noëles liv

De små Søstre i Øm

Velkommen til vores hjemmeside


Kørsel til kirken.

En gang imellem kommer spørgsmålet op, om der kan etableres en kørselsordning i sognet af hensyn til dem, der har vanskeligheder med at komme i kirke, enten fordi de er gangbesværede eller fordi der ikke findes nogen offentlige transportmidler, der passer til messetiderne.

I det store og hele lykkes det for de fleste at komme frem, fordi de bliver tilbudt billejlighed.

Men højmessen kl. 9 har voldt problemer, fordi der er få offentlige transportmidler så tidligt om søndagen.

Her kan man benytte sig af FLEXTUR.

Mange synes ikke at kende til flextur, som er for alle, uanset alder.

Det er muligt at køre over sognegrænser. Man bliver kørt fra dør til dør og skal være indstillet på at køre med andre, der også har bestilt kørsel.

Flexturene kører alle dage mellem kl. 06 og 23, og kan derfor også benyttes  om aftenen til foredrag, film og andre arrangementer i menigheden.

Man kan læse mere nettet: flexture. midttrafik.


Ugen i Vor Frue Kirke

 

SØNDAGE:

 

1 og 2. søndag i måneden: Højmesse kl.9.00.

3 og 4. søndag i måneden: Højmesse kl.11.00

   

evt. 5.søndag i måned: Højmesse kl.9.00