GODT NYTÅR!
Her på tærsklen til et nyt – og ubeskrevet år, strømmer en forventning, men  også en ydmyghed, igennem en: ”Hvad vil dette år bringe, - for hver enkelt af  os, for vor menighed, vor kirke, vort land ”……. 

Måske skulle vi ikke spørge om, hvad dette år kan bringe os – men hvad vi kan bringe det….

Året, der nu rinder ud, har bragt os meget at være taknemmelige for. Vi har  fået to nye engagerede og kompetente præster, som vi er kommet til at sætte  meget pris på, ligesom p. Leo - der beredvillig altid står til rådighed. 

Det er som vi har fået nyt liv i vor menighed, hvor flere er kommet til, for at  bidrage til menighedens vækst og trivsel. Og på denne måde har vi fået styrket  vort fællesskab, på vor vej i troen.

Det er svært at fatte betydningen af et sådant troens fællesskab, i en verden  uden faste holdepunkter, ledelys, tro og samhørighed. Men det er intet mindre  end et privilegium at tilhøre en menighed i Kirkens store fællesskab.

Vi har i året løb måtte tage afsked med nogle af vore kære; men samtidig har vi  haft den glæde at kunne sige ”velkommen” til nye i vor menighed.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for ALT hvad I har bidraget  med i året løb, både det synlige og det mindre synlige!!!......

Og vi beder til, at vi fortsat må blive styrket i dette fællesskab og at det må  blive et velsignet år for vor kirke og menighed.

De bedste ønsker til jer alle om et godt og velsignet Nyt år!
MENIGHEDSRÅDET

Konstitueret sognepræst:

P. Stefano Tarquini, Mobil: 91 45 76 15.
E-mail: ste@katolsk.dk


Præster:

P. Davide De Nigris, Mobil: 81 71 66 70.
E-mail: d.denigris@yahoo.dk

P. Leo Kertz, O.M.I., Mobil: 50 15 52 22.
E-mail: kertz@mail.dk


Ugen i Vor Frue Kirke

 

SØNDAGE:

 

1 og 2. søndag i måneden: Højmesse kl. 9.00.

3 og 4. søndag i måneden: Højmesse kl. 11.00
evt. 5.søndag i måned: Højmesse kl. 9.00


Ud over højmessen er der hverdagsmesse to gange om ugen.
Messerne fejres på tirsdage kl. 17.00 og fredage kl. 17.00.
Om fredagen er der som sædvanligt tilbedelse inden messen fra kl. 16.30.

Menighedsråd: 
Formand: Kirsten Kjærulff
Næstformand: Sr. Marie Giséle Tricart
Thi Hoa Tran
Christian Hæsum


Hjemmesidens redaktion: 
Kirsten Kjærulff
Email: kkmhk37@gmail.com
Christian Hæsum
Email: christianhaesum@gmail.com
Hjemmesiden opdateres en gang om ugen, som udgangspunkt på søndage.Kirkens adresse: Hostrupsgade 16, 8600 Silkeborg