Kirkeskat

Kirkeskat

Ordet ”kirkeskat” har ikke en smuk klang i manges ører. - Det handler vel om tro og fællesskab og vi har jo ikke som folkekirken, en masse ansatte folk. 

Nej, i vores kirke arbejder folk frivilligt; organisten, sakristanen, rengøringen, kateketen og mange, mange flere..så hvorfor skal vi så også betale til kirken?

Kirken – de levende stene, det er os og vi kan meget gennem fællesskabet og vor frivillige hjælp. Men hvis ikke vi har bygninger, de fysiske kirker og menighedshuse til at udøve vore sakramenter og fællesskab i, så bliver menigheden hjemløs. Hvis ikke vi har en administration der varetager hele vort bispedømme og præster til at varetage messer, sakramenter som dåb, 1. kommunion, firmelse, vielse og begravelse, så ville vi være som vildfarne får uden hyrde. En hyrde der også er der, når vi behøver hjælp, ved skriftemål, ved sorg og vejledning, og til undervisning.

I sådant et kirkeligt fællesskab er man selvfølgelig nødt til at have nogle indtægter for at kunne betale udgifterne. Det ville jo være nemt, om vi alle skulle betale det over vores skattebillet. Men det privilegium har kun folkekirken i Danmark. Derfor må vi katolikker – hver især – selv betale et beløb af vores indkomst, eller pension for at vores ”kirkeforening” kan blive ved med at eksistere, på samme måde som vi betaler for at være med i en idrætsforening – eller en hvilken som helst anden organisation.

Er du i tvivl om hvordan du gør dette, kan du henvende dig til vore præster, eller til Peter Apollo, der er vor kirkeskat repræsentant, mail: peterapollo1@gmail.com.

Kirkeskattekampagne

KIRKESKAT 1:
Vores menighedsråd har besluttet, at vi i Silkeborg skal have fokus på kirkeskat.

Så derfor: TAK til de af jer der allerede betaler kirkeskat. Kirkeskatten er et væsentligt og nødvendigt bidrag til opretholdelse af den Katolske Kirke i Danmark. Og lokalt i Silkeborg.

På pastoralrådsmøde er det besluttet, at der stiles imod at alle katolikker over 16 år betaler kirkeskat med minimum 1% af den skattepligtige indkomst.

15% af det vi betaler går til bispedømmets fælles aktiviteter. 25% går til præsternes lønninger. Og 60% af det vi betaler i kirkeskat går til vores egen menighed.

I Silkeborg kommune er den gennemsnitlige skattepligtige indkomst for alle over 14 år kr. 250.800. I Silkeborg menighed er der ca. 250 medlemmer over 16 år. Hvis katolikkerne i Silkeborg kan sammenlignes med gennemsnitssilkeborggenseren, ville der blive betalt kr. 627.000 i kirkeskat om året i Silkeborg. I 2019 blev der betalt kr. 195.012!

Læs mere om ungkirkeskat www.katolsk.dk/ungkirkeskat

Kirkeskat - over 30 år

Tilmeld dig kirkeskat og bidrag til din kirke!