Messetider

Uge 12 i Vor Frue Kirke

Onsdag, den 21. marts kl. 16.00 Onsdagscafe. Se opslag i våbenhuset. Efter mødet er der messe.

Fredag, den 23. marts kl. 16.30 korsvejsandagt. Kl. 17.00 messe.

Søndag, den 25. marts, Palmesøndag kl. 11.00 højmesse. Kl. 14.00 messe på engelsk.

Messetider i den stille uge

Palmesøndag messe kl. 11.00
Skærtorsdag messe kl. 16.00
Langfredagsliturgi kl. 15.00
Påskenatsliturgi kl. 22.00
Påskedag messe kl. 09.00