MR-valg 18/3 2018

Informationer om menighedsrådsvalget 18/3 2018

FORVALTNINGSRÅDET HAR VED SIT MØDE DEN 02.11.2017, BESLUTTET AT DER SKAL VÆRE 4 VALGTE MEDLEMMER I DET NYE MENIGHEDSRÅD. DET VIL SIGE, AT RÅDET KOMMER TIL AT BESTÅ AF 5 MEDLEMMER MED P. BERNARDO SOM FØDT MEDLEM.
Valgbestyrelsen kommer til at bestå af Christian Hæsum, Thi Hoa Tran, Kirsten Kjærulff og Margrethe Dupont, med Christian Hæsum som styrelsens formand.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at man skal stå på bispedømmets valgliste for Vor Frue Kirke for at kunne stemme. Valglisten udskrives på grundlag af bispedømmets centralregister og den fremlægges at den lokale valgstyrelse til gennemsyn for menighedens medlemmer, og kun for disse, på kirkens kontor, fra og med 60 dage før valget og til og med 28 dage før valget.

Listen føres i dette tidsrum ajour af valgstyrelsen som indberetter ændringer til bispekontoret, som senest 25 dage før valget afsender endelige valglister.

Kandidater skal være fyldt 16. år.

Det er en forudsætning for at stille op, at man betaler skat til Den Katolske Kirke i Danmark.

Fristen for at stille op, er den 18. februar kl. 16.00.

Der er mulighed for at brevstemme fra den 22. februar og til dagen før valget.

Der vil løbende blive meddelt udførligt om reglerne for valget og datoerne for de forskellige handlinger.

Der bliver et orienterende møde for menigheden den 21. januar efter messen, som den søndag er kl. 11.00.

Med håbet om et godt valg.

Margrethe Dupont, FfF.

Link til folderen: "Vil du være en del af vort næste Menighedsråd"

Se folderen her: kortlink.dk/sqqb

 

Link til blanketten: "Kandidat til Menighedsrådsvalg"

Forslag til kandidater til det kommende menighedsråd kan indstilles på følgende blanket: http://kortlink.dk/sqqf

Forslag kan afleveres til p. Bernardo eller Christian Hæsum, senest den 18/2 kl. 16.00.