Nyt fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådet

Torsdag 5.april 2018 afholdt det nyvalgte menighedsråd sit første møde.
Følgende deltog i mødet: Christian Hæsum, Sr M. Gisèle Tricart, Thi Hoa, Kirsten Kjærulff, Susanne Hytting, Karen Kjærgaard og Pia Egberg. Der var afbud fra Pastor Bernardo og Margrethe Dupont.

Fra Bispekontoret var der orientering om, at vi kunne vente vores sognepræst P. Bernardo tilbage igen i slutningen af april.


Næste punkt var fordelingen af opgaver i menighedsrådet:
Formand: Kirsten Kjærulff, som dog stillede som betingelse, at hun fik assistance af et forretningsudvalg: Susanne Hytting og Karen Kjærgaard blev valgt.
Næstformand: Sr Marie Gisèle Tricart
Sekretær: Christian Hæsum
Kasserer: Pia Egberg med praktisk assistance fra Hoa
Sognesekretær: Valget blev udsat, da denne funktion primært er sognepræstens ansvar.
Andre hverv, som blev uddelegeret:
a) Hjemmesiden: Christian Hæsum
b) Blomsterliste, rengøringsliste og diverse festudvalg: Hoa
c) Caritas-repræsentant: Pia med assistance fra en lille gruppe, som endnu ikke er valgt..
d) Evt. hjælp til kirkebøger og kartotek: Susanne Hytting.
e) Menighedsbrev. Kontakten med alle ”usynlige” medlemmer af vores menighed er helt afhængig af, at vores kartotek fungerer. Christian vil undersøge muligheden for, om modtagelsen af et sådan menighedsbrev kunne organiseres via hjemmesiden. Derudover skal der gøres opmærksom på det fra prædikestolen og på en plakat i våbenhuset. Sr. Marie Gisèle laver udkast til et brev.

Orientering om menighedsrådets arbejde kan ske kort fra prædikestolen og mere udførligt under kirkekaffen. Første gang søndag den 15. april. Her er der også plads for nye ideer til gavn for ”menighedens liv og vækst”. Endelig kunne vi her benytte lejligheden til at præsentere og takke dem, som hjælper med forskellige opgaver i menigheden: Regnskab, rengøring, haven, blomster, kirkekaffe, opvask osv. osv.

Næste møde: tors. 17. maj kl 19,00

Kirsten Kjærulff

Resultat af menighedsrådsvalg 18/3

Menighedsrådet består af:
Christian Hæsum
Marie Gisele Tricart
Thi Hoa Tran
Kirsten Kjærulff

Suppleanter:
Susanne Hytting
Karen Kjærgaard
Maria Margrethe Dupont
Pia Maria Egberg

Præsentation af kandidaterne til menighedsrådsvalget 18/3