Glimt fra året 2017

Glimt fra året 2017

01-01-2017
Vi var ca. 20 personer der var til taksigelsesmesse i aftes. Og rigtig mange Jesu Søstre, 8-10 personer.

04-01.2017
Seniorklub. Det var mørkt tidligt, så alle seniorer blev hjemme, eller gik straks efter messen,
Vi talte lidt sammen om bl.a. midnatsmessen. Alle var glade for vi udelukkede det sene tidspunkt og fejrede messen juledag. Vi havde så ikke midnatsmesse, men til gengældt var kirken juleaftensdag, fyldt med en glad julemenighed, og det samme juledag. Måske kunne påskenatsliturgien begynde på et andet tidspunkt? Morgen eller aften?

18-01-2017.
I dag var indledningen til den økumeniske bedeuge. Vi havde ingen særlige arrangementer i den anledning ud over forbønner under messen.

03-02-2017.
Det første møde med forvaltningsrådets medlemmer. Der var kun eet emne på dagsordenen: Økonomien ved Vor Frue Kirke. Pia gennemgik div. poster.

09-02-2017.
Kyndelmisse. Det var en meget smuk messe sammen med p. Bernardo.

01-01-2017.
Askeonsdag. Igen en smuk oplevelse, og nu som indledning til fastetiden.

10-03-2017.
P. Bernardo tager på week-end i Øm med firmanterne fra Viborg og Silkeborg.

12-03-2017.
Søndagsmesse med p. Leo, og dagen efter præstemøde med 15-20 præster. Marie Overgaard og Helle Olsen arrangerer middagsbord for præsterne som alle kører videre til Øm om eftermiddagen. Middagsbøn i vor kirke kl. 12.

18-04-2017
En måned efter præstemødet indledte vi Den Stille Uge med palmesøndag. Selv om messen begyndte tidligt - kl.9 - var vi mange til palmesøndagsliturgi. Vi begyndte som vi plejede i gården med velsignelse af palmegrenene og gik i procession til kirken.
Skærtorsdag og Langfredags liturgi sammen med p. Leo og Påskelørdagsliturgi med p. Bernardo. Vi var mange alle dagene, trods kolde og våde dage Påskelørdag havde vi efter messen reception i anledning af både dåb og optagelse. Så nogle af os kunne sige tillykke til de to damer der blev optaget og andre ville gerne hjem. Det havde været en lang liturgi, ca. 3 timer. Vi begyndte kl. 9. På lørdag, den 22 april, er vi indbudt af menigheden i Viborg, til at opleve Det Katolske Viborg. D.v.s., vi kommer rundt og ser de steder, hvor de katolske kirker og klostre var før reformationen.

24-04-2017.
Vi var seks fra vor menighed som kørte til Viborg. En meget interessant dag. Næste gang vil vi blive indbudt til at komme med rundt til helligkilderne i vort område (Silkeborg).

25-05-2017.
Kristi Himmelfartsdag. Vi havde 7 børn som modtog Den Hellige Kommunio for første gang. Det var en stor dag. For børnene, deres familier og for menigheden. Kirken var fint pyntet i dagen anledning . Anna Welander har givet børnene undervisning i året forud og ved dagens messe spillede Christian på guitar til børnenes sang. Efter messen mødtes vi alle til en dejlig sammenkomst i salen.

11-06-2017.
Øm valfart. Ja, det kalder minder frem for mange af os som har deltaget i valfarter andre
steder end i Øm. Men denne valfartvil altid have en ganske særlig betydning for os i vor
menighed. Ja, man kan tale om en skovtursagtig tilgang, men det er ikke hele
sandheden. Under 1000 var vi denne gang. Vejret var dejligt, men det er helt uden
betydning om det blæser eller regner eller om solen brænder. Øm-valfarten vil vi ikke
være foruden.
I øvrigt, juni måned bød på to bryllupper..........

18-06-2017.
Menighedens sommerfest. Dejligt vejr og besøg fra Viborg. Billeder fra festen er på kirkens hjemmeside. Vi var ca. 50-60 som havde en dejlig fest.

01-07-2017.
Juli måned. Ikke mange solskinsdage, men ved vort Åben Kirke arrangement kom en del turister og folk fra byen. Vi havde annonceret i byens aviser, så der var travlhed ved Vor Frue Kirke. Den anden juli rejste Christian, som er præstestuderende, til Italien.

06-07-2017.
Sommerfesten i Viborg - vor satellit menighed - var godt besøgt. Fra vor menighed kom 22 personer til festen.

27-08-2017.
Så var der firmelse i Viborg. Fem fra Viborg og fem unge fra Silkeborg. Stor ros fra biskop og p. Bernardo til Asbjørn.

08-09- 2017.
Det er i dag ØL-DAG. Skikken kommer fra Amerika, hvor alle i menigheden giver deres præst en øl. Det er Judith Gade, der har indført den skik som griber om sig.

17-09-2017.
Vi havde et velbesøgt møde ved kirkekaffen og temaet Den Katolske Kirkes fremtid i Danmark. Det var Asbjørn, som vor repræsentant ved pastoralrådet, der var ordstyrer.

04-10-17.
Fotoklub for første gang efter sommeren. Helle viste `The Bible`.

15-10-17.
Høstfest. Ikke så mange som sidste år, men heldigvis god underholdning ved vor trofaste auktionarius og hans medhjælper. Poul Mørk-Pedersen og Hoa..............

20-10-17.
Nu begynder vor fredagsklub med p. Leo og oplæg fra youcat

18-11-17
Kirkekaffe, hvor Pia fortalte om Caritasarbejdet i Afrika og Indien.

17-12-17.
Menighedens julefest med pakkeleg. Hvor vi morede os, æbleskiver og gløgg over den spænding om vi fik lov at beholde pakken? Vietnameserne havde deres julefest den 16. dec. og filipinerne den 25. november. Så nu kommer julefesten med midnatsgudstjeneste.

27-12-2017
Vi var mange dette år til julens højmesser, og julenat ved midnatsmessen var kirken fyldt. Vi havde messe kl. 11 - kl. 15 - kl. 24, og juledag kl. 11. Det var dejligt.