Månedens salme

Novembers salme: Ave Maria Stella. Hil dig havets stjerne, Lovsang nr. 524

Havets stjerne, kaldes den hellige jomfru- det er et af de smukkeste navne. Og er det ikke rimeligt, at de, hvis liv trues på havet, mindes hende særligt under dette navn?
Solen var gået ned, den lyse solnedgangs himmel dækkedes hurtigt af mørke skyer,
blæsten tog stadig til. Jeg talte omhyggeligt, der var god tid til at betragte dem, der var 28
små både i en lille havn ved det store skinnende Adriaterhav, de lå og vippede i den
stærke bølgegang. Nu stod den første båd ud af havnen, og den enlige turist derinde
hviskede sammen med fiskernes pårørende:` Maria, havets stjerne, bed for dem`.
Ved Maria antifoner forstår man de fire hymner, som er knyttet til Jomfru Maria. Tidligere
var hymnerne bestemt til hver sin periode i kirkeåret, der var opdelt i fire perioder, med
hver sin Maria-antifon: Alma redemptoris mater, Ave regina caelorum, Regina caeli og
Salve regina, dog forbindes den sidstnævnte fortsat med påsketiden og festen for Maria Optagelse i Himlen. men efter liturgireformen i 1970 kan de bruges frit. Til hver Maria-antifon, der til daglig afslutter tidebønnen Komplet, findes flere gregorianske melodier, ligesom de alle fire er blevet udsat flerstemmigt.

Hymnen Ave Maria Stella hører således ikke med til de såkaldte Maria-antifoner, men er en hymne som i dag er en entegreret del ved Guds Moders vesper. Tidligere har den også været brugt ved complet som vekselsang (antifonalt). Titlen, Havets Stjerne: `Den stjerne, som står vest for solen, står tidligere op end den og bebuder dag`(SIRAK 50,6-10), er en af de ældste og mest udbredte titler på Jomfru Maria. Digtet er uoversætteligt og kommer først helt til sin ret på den gamle gregorianske melodi. Det kan dateres tilbage til det 8`århundrede. Der er bevaret et Codex Sangallencis, i klosteret I St. Gallen (Schweitz). Salmen er ofte tilskrevet St. Bernhard af Clairvaux (1090-1153). Også Venantius Fortunatus(d. 609), Paul the Deacon(d. 787) og Herman Contractus (11.årh.),sættes i forbindelse med denne hymne. Den var særlig populær i middelalderen og brugt af mange komponister som grundlag for andre kompositioner.
Salmen bliver ofte brugtsom bøn for en sikker rejse.

1. Hil dig havets stjerne
dig vi prise gerne
jomfru moder kære
port til himlens ære.

2. Evas navn vi vende
englens bud dig sende
tag vort fromme ave
bring os fredens gave.

3. Lys hver blind du skænke
løs de bundnes lænke
afvend al vor våde
vind os Herrens nåde.

4. Vis du er vor moder
og din søn vor broder
mildt til ham du bede
for os børn hernede.

5. Jomfru rene milde
syndefri alene
lad ej synd os hilde
gør os rene milde.

6. På vort liv tag vare
vogt vor vej for fare
så, når livet svinder
hist vi Jesus finder.

7. Pris Gud Fader være
dig, vor frelser, ære
Ånd, med nådens fylde
dig med tak vi hylde.

25-10-2017M. Dupont.