Månedens salme

Februar måned: CANDALARUM MISSA

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske CANDALARUM MISSA, der oversat betyder LYSENES MESSE. Historisk set er kyndelmisse blevet markeret som dagen hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået.

Kirkeligt set, er det dagen for Maria Renselse. Dagen hvor Maria tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel. Iflg. biblen, ser den gamle mand, Simeon barnet her, og benævner det : Et lys til åbenbaring for hedninger.

Kyndelmisse, formentlig med før-kristne rødder, fejrer vi med højtidelig lysprocession inde i kirken, og med indvielse af de kerter man skal bruge privat i årets løb.

Antifonen Lumen ad revelationem gentium (lovsang s. 210) og processionshymnen Adorne Thalamum tuum Zion ( dansk oversættelse ved H. Kajser, lovsang nr. 356), includeres ved celebrationen af lysmessen. Hymnen Adorna Thalamum tuum, mener man er forfattet af Den Hellige Johannes af Damaskus (657-749), er en af de få hymner der - tekst og musik - er blevet lånt af den romerske kirke fra grækerne.

Johannes af Damaskus var den sidste af de græske kirkefædre og den første af de kristne aristotelikere. Den Hellige Johannes kaldes østens Thomas af Aquinas og han var den største hymnedigter i Østkirken.

Adorna thalamum tuum, Zion, et suscipe Regem Christum,

amplectere Mariam, Quae est coelestis porta:

Ipsa Enim portat Regem gloriae novi Luminis.

Subsistis virginum adducens manibus

filium ante luciferum gentium:

quem accipens Simeon i ulnas suas

praedicavit populis Dominum eum,

esse vitae et mortis. et salvatorum mundi.


Pryd dit brudekammer, o, Zion, og modtag Kristus, din konge, omfavn Maria, der er himlens port, der selv, virkelig bringer den herlige konge, af nyt lys. Hun er stadig jomfru, men bærer i sine hænder en søn, født før morgenstjernen, hvem Simeon, der tager ham i sine arme, proklamerer for folk, at være herren over liv og død, og verdens frelser.

Januar måned: LED, MILDE LYS, IGENNEM MULM MIT FJED. LOVSANG NR. 226

John Henry Newman blev født den 21. februar 1801 i London og døde den 11. august 1890 i Birmingham, U.K. Den 19. september 2011 blev kardinal Newman i oratoriet i Birmingham, saligkåret af pave Benedikt XVI.

Newmans rejser til kysterne af det nordlige Afrika, Italien, det vestlige Grækenland (dec. 1833 - juli 1834), var en romantisk periode i hans liv, hvor hans dagbøger har bevaret de hændelser, han der kom ud for.

Ud for Cap Ortegal , den 11. december 1832, havde han komponeret den første af en række digte som profeterede, at kirken på trods af urolige tider, endnu ville regere som i sin ungdom. Under en sygdom han pådrog sig på denne rejse, boede han på slottet Giovanni i næsten tre uger og kunne derefter fortsætte sin rejse til Palermo.

Han fortæller:
`Jeg skulle rejse tidligt om morgenen, men min tjener, som havde fungeret som min sygeplejer, fandt mig hulkende på min seng. Han spurgte mig, hvad der fattedes mig? Jeg kunne kun svare: Jeg har meget arbejde at gøre i England og længes efter at komme igang med det, men bliver stadig holdt tilbage. I mangel af et fartøj blev min rejse forsinket flere uger, og i den tid besøgte jeg kirkerne. Det beroligede min utålmodighed, selvom jeg ikke deltog i tjenesterne. Endelig var det muligt at sejle videre, men det var vindstille, og i strædet Bonifacio var det jeg skrev: `Led, milde lys`, som senere er blevet så kendt.`

`Dit ord er en lygte for min fod, og et lys for min sti`. Salme 119. I dag ærer kirken en stor helgen, St. Philip Neri, også kaldet apostlen af Rom, som imødegik den dekadente kultur på den tid, med ydmyghed, næstekærlighed og sandfærdighed. Philip Neri var en italiensk præst (jul. 21, 1515 - maj 25, 1595), kendt for sin fromhed og velgørenhed, og for at grundlægge et samfund af sekulære præster, som brugte Oratorier ( Ora= at bede) til menighedstjenester. I Oratoriet samlede St. Philip Neri en kreds af lægfolk der holdt gudstjeneste bestående af åndelige læsninger og salmer.

Århundreder senere blev John Henry Newman inspireret af hans hellige livsførelse, og tog ham som sin åndelige protektor. Sammen med nogle venner grundlagde han i 1849 et oratorie i Birmingham,U.K., dedikeret til Den Ubesmittede Undfangelse. Oratoriet var blevet godkendt af pave Pius IX i 1845. Birmingham Oratory spillede en vigtig rolle for J.R.R. Tolkien, forfatter til Ringenes Herre, idet han var sognebarn der i sin barndom. Det var også der John Henry Newman døde den 11 august 1890.

Newman er ikke meget kendt i Danmark,kun een salme i Lovsang, men har dog være en spiration for mange konvertitter der har taget hans motto:` Hjerte taler til hjerte` som deres motto.

December måned: De 7 Store Antifoner

Noget af det smukkeste ved adventstidens liturgi, er de såkaldte Syv Store Antifoner, der bliver sunget efter magnificat ved vesperen, fra den 17. til og med den 23. december.

Disse antifoner er lovprisning af forskellige tilnavne til Kristus, barnekongen, der kom for at forløse sit folk, en højtidelig nedtælling til den store julefest. Tager man de første bogstaver i de syv antifoner fra den latinske tekst, begyndende med den sidste antifon, og sætter dem sammen, får man Kristi svar på sin kirkes fornyede kalden, nemlig:`Ero cras`, det er: `Jeg kommer i morgen`.

Antifonerne er ældgamle. Muligvis allerede benyttet i England i det 7. århundrede, og skrevet i Rom og forsynet med den pragtfulde gregorianske melodi, under/af pave Gregor Den Store (d. 604). Disse antifoner begynder alle med udråbet `O`, og kaldes derfor ofte `O-antifonerne`.

Hver antifon består af to dele. Den første del er hentet fra Det gamle testamente, den andel del er en bøn, som altid begynder med `veni`, det er `kom ́, og således udtrykker vor længsel efter Kristi komme, og vort håb om en nådegave, som hver dag svarer til den tittel, der er gået forud.

Den danske oversættelse (H. Kejser, 1868-1916 lovsang nr. 293), lyder:

1. O, visdom, du Gud Faders eget ord,
som når fra solens opgang til dens leje,
som stærk og kærlig styrer alt på jord,
kom ned til os og lær os kundskabs veje.

2. O, Adonai, jødefolkets Gud,
hvis røst til Moses lød fra tjørnens lue,
og som på Sinai gav ham dine bud,
kom, løft din arm mod dem, der vil os kue.

3. O, Jesse ordskud, alle slægters tegn,
for hvem selv jordens konger brat forstummer,
du, som skal dyrkes i hver hedningegn,
kom, tøv ej længer, frels os af vor kummer.

4. O, Davids nøgle, Judas kongestav,
du, som har magt at åbne og at lukke,
kom, før os ud af fængslets mørke grav,
hvor vi endnu i dødens lænker sukke.

5. O, morgenstjerne som ej slukkes kan,
du, retfærds sol fra evighedens høje
kom ned til os i dødens skyggeland,
og tænd dit rene lys her for vort øje.

6. O, verdens konge, kirkens hjørnesten,
som hedningfolk med jøder sammenknytter,
du, efter hvem vi længes hver og een,
kom, skaber, kom, og vær du vor beskytter.

7. O, vor Emanuel, kom til os små,
vor konge, du hvis love evigt gælde,
forløser, som alverden venter på,
kom, Gud, vor herre, frels os i din vælde.

Margrethe Dupont.

November måned: Ave Maria Stella. Hil dig havets stjerne, Lovsang nr. 524

Havets stjerne, kaldes den hellige jomfru- det er et af de smukkeste navne. Og er det ikke rimeligt, at de, hvis liv trues på havet, mindes hende særligt under dette navn?
Solen var gået ned, den lyse solnedgangs himmel dækkedes hurtigt af mørke skyer,
blæsten tog stadig til. Jeg talte omhyggeligt, der var god tid til at betragte dem, der var 28
små både i en lille havn ved det store skinnende Adriaterhav, de lå og vippede i den
stærke bølgegang. Nu stod den første båd ud af havnen, og den enlige turist derinde
hviskede sammen med fiskernes pårørende:` Maria, havets stjerne, bed for dem`.
Ved Maria antifoner forstår man de fire hymner, som er knyttet til Jomfru Maria. Tidligere
var hymnerne bestemt til hver sin periode i kirkeåret, der var opdelt i fire perioder, med
hver sin Maria-antifon: Alma redemptoris mater, Ave regina caelorum, Regina caeli og
Salve regina, dog forbindes den sidstnævnte fortsat med påsketiden og festen for Maria Optagelse i Himlen. men efter liturgireformen i 1970 kan de bruges frit. Til hver Maria-antifon, der til daglig afslutter tidebønnen Komplet, findes flere gregorianske melodier, ligesom de alle fire er blevet udsat flerstemmigt.

Hymnen Ave Maria Stella hører således ikke med til de såkaldte Maria-antifoner, men er en hymne som i dag er en entegreret del ved Guds Moders vesper. Tidligere har den også været brugt ved complet som vekselsang (antifonalt). Titlen, Havets Stjerne: `Den stjerne, som står vest for solen, står tidligere op end den og bebuder dag`(SIRAK 50,6-10), er en af de ældste og mest udbredte titler på Jomfru Maria. Digtet er uoversætteligt og kommer først helt til sin ret på den gamle gregorianske melodi. Det kan dateres tilbage til det 8`århundrede. Der er bevaret et Codex Sangallencis, i klosteret I St. Gallen (Schweitz). Salmen er ofte tilskrevet St. Bernhard af Clairvaux (1090-1153). Også Venantius Fortunatus(d. 609), Paul the Deacon(d. 787) og Herman Contractus (11.årh.),sættes i forbindelse med denne hymne. Den var særlig populær i middelalderen og brugt af mange komponister som grundlag for andre kompositioner.
Salmen bliver ofte brugtsom bøn for en sikker rejse.

1. Hil dig havets stjerne
dig vi prise gerne
jomfru moder kære
port til himlens ære.

2. Evas navn vi vende
englens bud dig sende
tag vort fromme ave
bring os fredens gave.

3. Lys hver blind du skænke
løs de bundnes lænke
afvend al vor våde
vind os Herrens nåde.

4. Vis du er vor moder
og din søn vor broder
mildt til ham du bede
for os børn hernede.

5. Jomfru rene milde
syndefri alene
lad ej synd os hilde
gør os rene milde.

6. På vort liv tag vare
vogt vor vej for fare
så, når livet svinder
hist vi Jesus finder.

7. Pris Gud Fader være
dig, vor frelser, ære
Ånd, med nådens fylde
dig med tak vi hylde.

Margrethe Dupont